تقدیر از نمایندگان

Spinger Energy drinks

تقدیر از نمایندگان

گستره‌ی فعالیتی هر مجموعه‌ای به نمایندگانی بسته‌ است که ضمن داشتن تعهد و مسئولیت، در نهایت دلسوزی، اقدام به همکاری می‌کنند. برآورده‌کردن نیاز مشتریان و ارسال بازخوردهای مثبت و منفی آنان از محصولات، نوید بخش اصلاح اشکالات و ارتقاء سطح کیفی نهایی خواهد بود. بنابراین بر خود دانستیم تا از نمایندگان برترمان که ما را در امر خدمات رسانی به مشتریان عزیز یاری می‌کنند، تقدیر و تشکر ویژه نماییم. 

بدین روی به پاس این زحمات که در مسیر پیشبرد و ارتقاء اهداف نهایی مجموعه است، طرح جامع تقدیر از نمایندگان را در دستور کار عوامل مرتبط قرار دادیم. موفقیت و مداومت در امر مشتری مداری، خواسته‌ی تمامی کارکنان در جریان فعالیت‌ها و آرمان نهایی در طرح تقدیر از نمایندگان است.

معرفی و تقدیر از نمایندگان برتر در بازه‌های زمانی از پیش تعیین شده از سوی مدیران ارشد انجام می‌شود و اخبار مرتبط با آن در صفحات اجتماعی و سایت اصلی مجموعه منتشر خواهد شد.

سوالی ندارید؟